Een Leidschendammer is heengegaan

Arie van Rijswijk is niet meer. Een opvallende persoonlijkheid die in Leidschendam op sociaal vlak zeker gemist gaat worden. Arie van Rijswijk overleed plotseling op 16 oktober aan een hartstilstand. De klap kwam als donderslag bij heldere hemel aan bij zijn vrouw Corrie en de kinderen Connie, Petra en Rob. Ook bij de naaste familie, aanhang, kleinkinderen, achterkleinkinderen en vrienden is dit een groot verlies. Vrijdag is Arie herdacht in de Petrus en Pauluskerk aan de Sluiskant te Leidschendam. Op de terreinen van Van Rijswijk werd heel specifiek afscheid genomen en werd de kist per grote truck naar de kerk vervoerd. De familie, gezeten in de bus van de Blaasbalgen begeleidde de truck op zijn memorabele rit. 
Op het terrein langs de Vliet viel een ijzige stilte. De vrachtwagens stonden in alle rust geparkeerd en er was totaal geen enkele activiteit. Het geluid van de achterliggende snelweg was in dit geval indringend aanwezig.

Arie-van-Rijswijk


De kerk was overvol en te zwaar beladen om in vaktermen van de voormalige transportondernemer te spreken. Het prachtig gelegen kerkgebouw met de fraaie ronde neogotische vormen, waar Arie met Corrie 53 jaar geleden in het huwelijk trad kon het aan. Toepasselijk gevuld met de muziek van Arie’s Blaasbalgen. Hij was erelid en sponsor en genoot net als vele anderen van de wekelijkse repetities. Zijn favoriete koraalmuziek werd ten gehore gebracht in de warme akoestiek van dit godshuis.

De rots in de branding, zorgzame vader voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen is niet meer. Veelal kreeg de geboren humorvolle ondernemer korting op bekeuringen voor elkaar. Gezegend met een veelheid aan ideeën, begifted met een verzameling spullen en opvallende initiatieven waaronder een energiecentrale waarbij het dienstbaar zijn aan de Leidschendamse gemeenschap voorop stond.
 Sociaal betrokken van jongs af aan met vader Willem om de welpen van de scouting te vervoeren voor een buitenlandse trip. Dodenherdenking in Park Leeuwenbergh moest ook voor kinderen een vaste plek gaan innemen.

Werd in de ogen van anderen een activist vanwege de blokkade van het steeds maar toenemende sluipverkeer rond het sluizencomplex. Zorgde voor ontsluiting van Leidschendam Zuid met een busdienst naar Den Haag Centraal. Was tegen de annexatie van Den Haag met Leidschenveen en het industriegebied Forepark. Was actief in de plaatselijke carnavalsvereniging en zette het tennispark Starlight op. 
Alles in het belang van zijn Leidschendam en vooral het sociaal dienstbaar zijn. Daar zette Arie zich volledig voor in. Pakte de koe bij de horens en pakte zaken op zijn eigen manier aan. Simpel en op de praktijk gestaafd werden de rechtsgeleerden bij de Raad van State een woordenschat rijker.
De strijd tegen de gemeente werd aangegaan inzake het volbouwen van het Damplein met de gemaakte geheime onderhandse afspraken. Dit alles in het belang van de Leidschendamse gemeenschap die nu moest opdraaien voor de torenhoge kosten.

Een stoel staat leeg in de Leidschendamse gemeenschap. Een markante en zeer sociaal betrokken persoonlijkheid is niet meer.

Comments are closed.

Neem contact op

Decal Digitale Communicatie
Standaardmolen 44
2406 JK Alphen aan den Rijn

T 0172 – 47 89 29
F 0172 – 47 89 58

Decal is aangesloten bij: